Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки
АДРЕС

София 1784, България
бул. "Цариградско шосе" 113A
tel: ++359 2/8777240; 8779315;
fax: ++359 2/8774593;
E-mail: office@mag97.com
sales@mag97.com
http://www.mag97.com