Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

В настоящите файлове можете да се запознаете с най-новите данни публикувани от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, във връзка с развитието на пазарния дял на хартията в икономиката на световния пазар.

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/c17.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/exporten_profil_c17.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/sektor-proizvodstvo-na-hartiya-karton-i-izdeliya-ot-hartiya-i-karton-c17-517-276.html