Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

Хартиите без промазки са: офсетови хартии, двустранно гладки и обезпрашени, подходящи за конвенционален офсетов печат- ролен и листови. 

Хартиите без промазка са подходящи за книгопечат, ученически програми, отпечатване на вестници и списания и друг вид периодика.

 

*За повече информация- обърнете се към нашия търговски отдел.