Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

Опаковъчен целулозен картон с бял гръб. Едностранно-хромов със стандартна и висока обемност.

От 220гр/кв.м до 400 гр. /кв. м

Стандартни ширини на роли и формати се поддържат на склад.

 

*За повече информация и специфични изисквания, обърнете се към нашия търговски отдел.