Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

Опаковъчен картон със сив гръб. Едностранно-хромов рециклиран, от 220гр/кв.м до 700 гр/кв.м.

Стандартни ширини на роли и формати се поддържат на склад.

 

*За повече информация и специфични изисквания, обърнете се към нашия търговски отдел.