Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

Картон с бяло или с кафяво лице и с кафяв крафтов гръб. Подходящ за транспортни и специфични опаковки

От 250 гр/кв.м до 550 гр./кв.м. 

 

*За повече информация и специфични изисквания, обърнете се към нашия търговски отдел.