Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки

С напредването на технологиите и тясното специализиране на секторите в производствата, се наложи специфицирането на различни видове хартия, за целите на конкретните произвоства. Цветни, структурни, екструдирани с полиетилен, водоустойчиви, маслоустоучиви,хартии с водни знаци, метализирани хартии и картони, приемо-предаващи /химизирани/ хартии.

Разнообразието от видове хартия става все по-голямо и Вие можете да се обърнете към нас за всичко,което Ви интересува или за съвет относно какво би било най-подходящо за вашия продукт.

 

*За повече информация и специфични изисквания, обърнете се към нашия търговски отдел.