Търговия и разпространение на хартия, картони и мукава за целите на полиграфията и производството на опаковки