Работно време: 09:00ч. - 17:30ч.

Working time: 09:00 - 17:30

Доверието, изградено  между  нас и заводите, през  годините ни позволи да работим като агент/представител и да изпълняваме директни доставки на хартии и картони от доказани лидери в Европа. Този тип доставки са насочени към клиенти с по-големи производства, с цел оптимизиране на доставната цена и директни финансови отношения с производителите.

Спестяват се разходи от транспорт, товаро-разтоварна дейност и други. По този начин се подобряват условията и клиентът  ги получава  директно от производителя.

*За повече информация и специфични изисквания, се обърнете към нашия търговски отдел.