Работно време: 09:00ч. - 17:30ч.

Working time: 09:00 - 17:30

Основател на компанията – Георги Недев
История

Фирма МАГ 97 ООД е създадена през 1997 г. и е едно от първите частни дружества основано с цел доставка на хартии и картони за полиграфията и производството на различен тип опаковки. Компанията ни е изградена и просперира през годините на база качество, доверие и огромни усилия положени от две поколения за развитието на семейния бизнес.

Коректността в отношенията с нашите клиенти ни позволи да спечелим голям пазарен дял, дългосрочни договори и огромно доверие от страна на чуждестранните ни партньори. Високите критерии и изисквания на пазара, развиха желанието и стремежа ни към предоставяне на перфектни доставки и постоянна комуникация. Всичко това не би могло да се случи без прекрасен екип от професионалисти и хора с нестихващ ентусиазъм за развитие.

Опитът натрупан през тези повече от 25 години ни позволява да изберем нашите доставчици според тяхното качество, пазарен дял, сервиз и съответно да препоръчаме такъв на нашите клиенти. Допирните ни точки с тези лидери в производството на хартии и картони ни дава широк поглед върху пазара, производството, приложението и иновациите в този сегмент на бизнеса.

През годините видовете хартии и картони се увеличиха и строго профилираха според приложението си. Отделни заводи специфицираха в определени типове продукти и разработиха максимално ефективен и атрактивни за пазара изделия.

Наложени бяха различни типове сертификация за екологичност, ефективност, биоразградимост, качество на сервиза и мениджмънта, право на допир с храни и тн.

Маг 97 също е част от веригата за проследяване на продукцията по FSC. При добив на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, се опазва околната среда, съхранява се разнообразието на растителния и животински свят и се зачитат правата на местното население.

*За повече информация и специфични изисквания, се обърнете към нашия търговски отдел.