Работно време: 09:00ч. - 17:30ч.

Working time: 09:00 - 17:30

Нашите цели

Да продължим да бъдем една стабилна компания и желан партньор, работещ по всички Европейски стандарти и изисквания.

През последните години фокусът ни в качеството има огромен принос за успеха ни. Ние ще продължим да се стремим към предоставянето на по-добро обслужване, доставка на най-качествените продукти, гъвкави условия за нашите клиенти и оптимизация на производствените разходи на партньорите ни.

Търсейки и съобразявайки се на първо място с качеството, ние работим в посока оптимални условия на съхранение, доставка и пакетаж на стоките ни. За продуктите, предлагани от нас, има изисквания за съхранение при определена температура, влажност, светлина и други с цел запазване на спецификацията им. Има и други на пръв поглед незначителни фактори, но реално от огромно значение за изработката на крайния продукт и максимална ефективност на производство.

Тъй като ние сме представители/агенти или дистрибуторско търговско дружество, ние работим за подобрение на всеки един аспект от нашата работа – доставка, складиране, пакетаж, товаро-разтоварни дейности, сервиз, комуникация, маркетинг и продажби.

*За повече информация и специфични изисквания, се обърнете към нашия търговски отдел.